Ελλάδα

COVID-19 νέα ενημέρωση

COVID-19 νέα ενημέρωση

Ο νέος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας & Προστασίας από Covid_19 με δύο επίπεδα:

Α – Επιτήρησης
Β – Αυξημένου Κινδύνου

Eπίπεδο ανά Περιφερειακή Eνότητα: https://bit.ly/3jMTvxg
Μέτρα εν ισχύ ανά επίπεδο: https://bit.ly/3oExhS1

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

About Author

elxate_admin

IT project manager