Το μικρό περιοδικό... από τον Έβρο!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ στην ντουλάπα! Από ΑΠΡΙΛΙΟ στην ντουλάπα!
Από ΑΠΡΙΛΙΟ στο όχημα! Από ΑΠΡΙΛΙΟ στο όχημα!
Από ΑΠΡΙΛΙΟ στον κήπο! Από ΑΠΡΙΛΙΟ στον κήπο!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ στην ντουλάπα!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ στο όχημα!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ στον κήπο!