Το μικρό περιοδικό... από τον Έβρο!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ ψώνια! Από ΑΠΡΙΛΙΟ ψώνια!
Από ΑΠΡΙΛΙΟ λουλούδια! Από ΑΠΡΙΛΙΟ λουλούδια!
Από ΑΠΡΙΛΙΟ τα γλυκά! Από ΑΠΡΙΛΙΟ τα γλυκά!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ ψώνια!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ λουλούδια!

Από ΑΠΡΙΛΙΟ τα γλυκά!